Regler

 Deltagande sker på egen risk!

Du som cyklist ansvarar för att vara registrerad på den nummerlapp och det chip du tilldelas.

Följebilar eller egna depåer får inte användas.

Maxtiden för Tre Berg  – The Race är 10 h, vi kommer att ”dra repet” vid våra depåer följande tider: Mösseberg (36 km) kl 10:00, Skövde (78 km) kl 12:30, Kinnekulle (132 km) kl 15:00. Målet stänger kl 18.00. Tiderna kan komma att senareläggas vid dåliga väderförhållanden

Tempostyren eller extrabågar är ej tillåtna

Godkänd cykelhjälm skall användas

Endast cyklar med två hjul är tillåtna

Motordriven cykel är ej tillåten

Tandemcyklar är tillåtna men kontakta info@treberg.se för information samt gruppkod för tandem

Gällande trafikregler skall följas

Använd våra skräpkärl i depåerna eller någon av våra skräpzoner längs banan

 Åldersgräns för att cykla Tre Berg 180km är 18 år, ingen åldersgräns för 90km

Det är inte tillåtet att lyssna på musik i hörlurar under loppet

Dina personuppgifter såsom namn, hemort, resultat och även fotografier och TV-inspelningar i vilka du förekommer, kommer att publiceras på internet och i tidningar. Om du tror att du finns med på någon bild och vill bli borttagen, vänligen kontakta info@treberg.se så åtgärdar vi det

Tre Berg täcker inte förlust eller skada på egendom

– Tack på förhand och välkommen!